The saddest aspect of life right now is that science gathers knowledge faster than society gathers wisdom. - Isaac Asimov, scientist and writer (1920-1992)

23 februarie 2014

Infractiuni informatice - definitiile termenilor in Noul Cod Penal vs. Legea 161/2003

Legea de aplicare a Noului Cod Penal (Lege 187/2012) stabileste modificarile precum si abrogarile de articole din legile speciale in care erau reglementate anterior o serie de infractiuni.

In cele ce urmeaza vom arunca o privire asupra reglementarii termenilor si expresiilor din aria criminalitatii informatice, in lumina modificarilor intervenite in legislatia penala.


Cum se stie, infractiunile din sfera informatica erau anterior reglementate de Legea 161/2003 care sufera urmatoarele modificari in ce priveste Titlul III - Prevenirea și combaterea criminalității informatice.

Art. 130 din legea 187/2012:

Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 279 din 21 aprilie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

1. La capitolul III „Infractiuni si contraventii“ al titlului III „Prevenirea si combaterea criminalitatii informatice“ din cadrul cartii I „Reglementari generale pentru prevenirea si combaterea coruptiei“, sectiunea 1 „Infractiuni contra confidentialitatii si integritatii datelor si sistemelor informatice“, cuprinzand articolele 42-47, se abroga.

2. La capitolul III al titlului III din cadrul cartii I, sectiunea a 2-a „Infractiuni informatice“, cuprinzand articolele 48-50, se abroga.

3. La capitolul III al titlului III din cadrul cartii I, sectiunea a 3-a „Pornografia infantila prin sisteme informatice“, cuprinzand Art. 51, se abroga.

4. Art. 59 din capitolul IV „Dispozitii procedurale“ al titlului III „Prevenirea si combaterea criminalitatii informatice“ din cadrul cartii I „Reglementari generale pentru prevenirea si combaterea coruptiei“ se abroga.

Pentru a ajunge la tema de astazi, definitiile acceptate de lege, observam faptul ca ramane neatins Art. 35 din Legea 161/2003 care defineste intelesul unor termeni si expresii din acest domeniu:

 Art. 35. din legea 161/2003
(1) în prezentul titlu, termenii și expresiile de mai jos au următorul înțeles:
a) prin sistem informatic se înțelege orice dispozitiv sau ansamblu de dispozitive interconectate sau aflate în relație funcțională, dintre care unul sau mai multe asigură prelucrarea automată a datelor, cu ajutorul unui program informatic;
b) prin prelucrare automată a datelor se înțelege procesul prin care datele dintr-un sistem informatic sunt prelucrate prin intermediul unui program informatic;
c) prin program informatic se înțelege un ansamblu de instrucțiuni care pot fi executate de un sistem informatic în vederea obținerii unui rezultat determinat;
d) prin date informatice se înțelege orice reprezentare a unor fapte, informații sau concepte într-o formă care poate fi prelucrată printr-un sistem informatic. în această categorie se include și orice program informatic care poate determina realizarea unei funcții de către un sistem informatic;
e) prin furnizor de servicii se înțelege:
1. orice persoană fizică sau juridică ce oferă utilizatorilor posibilitatea de a comunica prin intermediul sistemelor informatice;
2. orice altă persoană fizică sau juridică ce prelucrează sau stochează date informatice pentru persoanele prevăzute la pct. 1 și pentru utilizatorii serviciilor oferite de acestea;
f) prin date referitoare la traficul informațional se înțelege orice date informatice referitoare la o comunicare realizată printr-un sistem informatic și produse de acesta, care reprezintă o parte din lanțul de comunicare, indicând originea, destinația, ruta, ora, data, mărimea, volumul și durata comunicării, precum și tipul serviciului utilizat pentru comunicare;
g) prin date referitoare la utilizatori se înțelege orice informație care poate conduce la identificarea unui utilizator, incluzând tipul de comunicație și serviciul folosit, adresa poștală, adresa geografică, numere de telefon sau alte numere de acces și modalitatea de plată a serviciului respectiv, precum și orice alte date care pot conduce la identificarea utilizatorului;
h) prin măsuri de securitate se înțelege folosirea unor proceduri, dispozitive sau programe informatice specializate cu ajutorul cărora accesul la un sistem informatic este restricționat sau interzis pentru anumite categorii de utilizatori;
i) prin materiale pornografice cu minori se înțelege orice material care prezintă un minor având un comportament sexual explicit sau o persoană majoră care este prezentată ca un minor având un comportament sexual explicit ori imagini care, deși nu prezintă o persoană reală, simulează, în mod credibil, un minor având un comportament sexual explicit.
(2) în sensul prezentului titlu, acționează fără drept persoana care se află în una dintre următoarele situații:
a) nu este autorizată, în temeiul legii sau al unui contract;
b) depășește limitele autorizării;
c) nu are permisiunea, din partea persoanei fizice sau juridice competente, potrivit legii, să o acorde, de a folosi, administra sau controla un sistem informatic ori de a desfășura cercetări științifice sau de a efectua orice altă operațiune într-un sistem informatic.

Cu toate acestea, Noul Cod Penal cuprinde, in Titlul X - Intelesul unor termeni sau expresii in legea penala - si doua definitii din sfera de reglementare a legii 161/2003 privitor la criminalitatea informatica:

Art. 181 – Sistem informatic şi date informatice

(1) Prin sistem informatic se înţelege orice dispozitiv sau ansamblu de dispozitive interconectate sau aflate în relaţie funcţională, dintre care unul sau mai multe asigură prelucrarea automată a datelor, cu ajutorul unui program informatic.

(2) Prin date informatice se înţelege orice reprezentare a unor fapte, informaţii sau concepte într-o formă care poate fi prelucrată printr-un sistem informatic.
Daca definitia sistemului informatic este aceeasi in Art 181 alin. 1 NCPen si in Art 35 alin. 1, lit. a), observam insa ca definitia datelor informatice este mai scurta in Codul Penal, neincluzand programele informatice.

Dincolo de impresia initiala ca translatarea definitiilor din legea 161/2003 in Noul Cod Penal s-a oprit, din motive neelucidate, dupa primele doua definitii, pentru intelesul legal al notiunilor raman in vigoare prevederile Art. 35 din legea veche, iar pentru eventuale explicitari de nuanta, evident, putandu-se corobora cu prevederile Conventiei privind Criminalitatea Informatica, ratificata de Romania si din care acestea izvorasc.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu